Regulamin

  1. Wstęp na pole campingowe oznacza automatyczną zgodę z wymaganiami ujętymi w regulaminie pola campingowego należącego do camper parku.
  2. Do korzystania z pola campingowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji campingu (tj Barze znajdującym się na terenie obiektu) po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty- kartę meldunkową którą należy zachować do dnia wyjazdu.
  3. Pole campingowe jest miejscem odpoczynku. W czasie pobytu dbamy o spokój własny i innych. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 6:00.
  4. Za zwierzę przebywające na terenie pola campingowego odpowiada jego właściciel, równocześnie jest on zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
  5. Każdy gość powinien dbać o porządek wokół swojego miejsca wypoczynku i składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
  6. Dzieci przebywające na terenie pola campingowego powinny znajdować się pod opieką rodziców lub innych osób dorosłych.
  7. Za rzeczy zgubione lub skradzione na terenie pola campingowego kierownictwo nie odpowiada.
  8. Gościom camper parku zabrania się rozpalania ogniska na terenie ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym.
  9. Doba pobytowa dla domków holenderskich trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00, a dla osób przebywających na polu campingowym zaczyna się i kończy o godz. 12:00.
  10. Wizyty osób odwiedzających gości pola campingowego każdorazowo prosimy zgłaszać kierownictwu.