Regulamin wypożyczalni

Wypożyczający zobowiązuje się do:

 1. Korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się użytkowania rowerów w nieodpowiedni sposób.
 2. Okazać dokument do wpisania w kartę wypożyczalni.
 3. Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia.

Aby wypożyczyć rower, należy spełniać następujące warunki:

 1. Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni;
 2. Złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie;
 3. Być osobą pełnoletnią i trzeźwą;
 4. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry lub po zwrocie wypożyczonego roweru, w/g cennika.
 5. Przyjmujemy płatności wyłącznie gotówką.
 6. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku.
 7. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 8. Gdy rower ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony wypożyczający poniesie koszty szkody i napraw.
 9. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 10. Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Oddając rower po zamknięciu, klient zobowiązany jest opłacić dodatkową stawkę godzinową, wpisaną na karcie wypożyczalni w momencie wypożyczenia sprzętu.


 

Napisz do nas