Regulamin

 1. Wstęp na teren Camper Parku oznacza automatyczną zgodę z wymaganiami ujętymi w naszym regulaminie.
 2. Do korzystania z naszego obiektu uprawnione są osoby zameldowane w recepcji po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu.
 3. Przy meldunku otrzymujemy kartę meldunkową, którą należy zachować do dnia wyjazdu.
 4. Camper Park jest miejscem odpoczynku, w czasie pobytu dbamy o spokój własny i innych.
 5. Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 6:00 rano.
 6. Za zwierzę przebywające na naszym terenie  odpowiada jego właściciel, który równocześnie jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
 7. Każdy gość powinien dbać o porządek wokół swojego miejsca wypoczynku i składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 8. Dzieci powinny znajdować się pod opieką rodziców lub innych osób dorosłych.
 9. Za rzeczy zgubione lub skradziona Kierownictwo nie odpowiada.
 10. Gościom naszego obiektu zabrania się rozpalania ogniska na terenie ośrodka poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 11. Doba pobytowa na kempingu trwa od 12:00 w dniu przyjazdu a kończy się o 12:00 w dniu wyjazdu.
 12. Wizyty osób odwiedzających gości każdorazowo prosimy zgłaszać w recepcji.